fbpx
Menü Bezárás

Melyek a megtakarítás előnyei?

Megtakarítás egy kiszámíthatóbb és pénzügyileg biztonságosabb jövő érdekében

Emlékszik még a sokat emlegetett Maslow-piramisra? Egy pillanatig álljon meg, és próbálja felidézni. Lassan haladjon az emberi szükséglethierarchia lépcsőfokain felfelé: a fiziológiai igényektől a biztonságon át egészen a magasba röppentő önmegvalósítás csúcsig. Mit tapasztalt? Észrevette, hogy az élet fennmaradásához nélkülözhetetlen lélegzést, alvást, pihenést stb. magában hordozó fiziológiai alapigényt rögtön a biztonság-elvárás lépcsőfoka követi?

A megtakarítás kérdése több szállal is hozzákapcsolódik az erőteljes emberi biztonságigényhez. Mindannyian meg akarjuk kímélni magunkat, szeretteinket, környezetünket a fizikai és lelki sérülésektől. Erőteljes bennünk az igény, hogy egy általunk kialakított és optimálisnak mondható biztonságos atmoszférát mintegy statikussá formáljunk. A legtöbben csak egy ilyen több részről is oltalmazott (egészségügyi, anyagi, szellemi, lelki stb.) övezetben tudjuk elképzelni a folyamatos növekedést, fejlődést.

Ahogyan az élet számos területén a helyesen művelt gyakorlatot megelőz egy alapos, szemléletformáló elméleti rész, a megtakarítás esetében is fontos szót ejteni, illetve megérteni a pénzügyi tudatosságfontosságát.

De mit is nevezünk valójában pénzügyi tudatosságnak?

A pénz lényege, fontossága és értéke körül sokan elmélkedtek és teszik ezt mind a mai napig. Egy biztos: mindannyian valamilyen módon viszonyulunk a pénzhez. A Bob Proctor és Napoleon Hill, valamint a Gazdag papa, szegény papa szemléleten át egészen a pénz gazdasági működést befolyásoló, kereslet-kínálatot, tőzsdeáramot, kamatlábat, inflációt, fenntartható pénzügyeket, árfolyamrendszereket és tőzsdei ciklikusságot tanulmányozókig és nézetekig igen széles a skála.

Summa summárum: a pénz figyelemre méltó módon gyakorol hatást a civilizált berendezkedésű emberi létünk minden szegletére. E megfigyelésből kifolyólag tehát joggal kijelenthetjük, hogy az alapvető pénzügyi ismeretek minden bizonnyal hasznos tudással vértezhetnek fel bennünket és fontos iránymutatóinkká válhatnak e sok (legtöbb?) esetben bonyolultnak mondható financiális közegben.

Mihez segíthet hozzá bennünket a pénzügyi tudatosság?

A 2016-ban alapított és rendkívüli népszerűségre szert tett pénzügyi ismereteket terjesztő és több képzést is működtető platform, a CFI, azaz a Corporate Finance Institute, felmérése szerint:

az amerikai lakosság közel 66%-a úgynevezett pénzügyi analfabéta, ugyanakkor egy néhány évvel ezelőtt végzett közvélemény-kutatás szerint, ahol 144 országban végeztek hasonló vizsgálatokat, az az eredmény született, hogy mindez világviszonylatban sem mutat túlságosan megnyugtató arányokat, hiszen az emberek 67%-a mutatkozott pénzügyi analfabétának.

Fontos tehát a pénzügyi tudatosság megléte és elmélyítése, ám lássunk néhány kiragadást mintegy fogódzó gyanánt, hogy konkrétan mit is nyerhetünk ez által:

 • hatékony pénzkezelési tudást nyújthat számunkra

 • megfelelő pénzügyi döntéseket hozhatunk meg e tudás birtokában

 • tervezhetőbb (monetáris) jövőt kínálhat számunkra

 • megóvhat bennünket a pénzügyi túlkapásoktól (túlköltekezés)

 • ugyanakkor egy esetleges rendkívüli ráfordítást igénylő életszakaszban (lakásfelújítás, autóvásárlás, költözés stb.) támpillérként szolgálhat

 • könnyebben eligazodunk a költségvetés-tervezés, a hitelfelvétel, a megtakarítás világában

 • a pénzügyi ismeretekkel rendelkező emberek jobban fel tudnak készülni a különféle pénzügyi akadályokra és jobban eligazodnak a hitelek, befektetések, megtakarítás típusok, biztosítások terén

 • megfelelőbb egyensúly teremthető a jövedelembeosztást, a költségvetés-összeállítást illetően (pl.: adósságfizetés mellett is figyelmet fordíthatunk az anyagi biztonságunkat meghatározó, így mindenképpen előnyös megtakarítás kérdésére)

 • a személyes pénzgazdálkodással való foglalkozásra nagyobb hangsúly kerül, így nagy eséllyel megszilárdítható a pénzügyi stabilitás (a befektetések és megatakarítások növelésével, ugyanakkor a hitelfelvételek és a meglévő adósságok fokozatos csökkentésével)

 • a megszerzett (illetve a folyamatosan tanult) pénzügyi műveltség egy másik nem elhanyagolandó előnye az etikus döntések meghozatalában (hitel, befektetés, pénz- és adósságkezelés, kiadásszabályozás, megtakarítások folyamatos növelése, hatékony költségvetés-kialakítás stb.), valamint a csökkenő pénzügyi stresszben is megmutatkozik.

A megtakarítás mindannyiunk számára kulcsfontosságú (kellene hogy legyen)

Ahhoz, hogy emberhez méltó életet tudjunk biztosítani a magunk és családtagjaink számára, kulcsfontosságú, hogy a megtakarítás kiemelt helyen szerepeljen. A mindennapi élet kényelméhez és biztonságához elengedhetetlen a kellő anyagi forrás megléte – élelem, ruházat, lakás, személygépkocsi, oktatás stb. Céljaink megvalósítása érdekében tehát érdemes (és mindenképpen kifizetődő), hogy bevételünk egy bizonyos részét megtakarítsuk, hogy ezen összege(ke)t ne fordítsuk fogyasztói igényeink kielégítésére.

A megtakarítás nem spórolás!

A spórolás és megatakarítás közé gyakran kerül egyenlőségjel, azonban e két fogalom eltér egymástól. Míg a spórolás esetében az alacsonyabb árral felcímkézett termékek vásárlására korlátozzuk magunkat, addig a megtakarítás, pénzügyi célú takarékoskodás esetében a jövedelem egy részének elköltéséről való tudatos lemondásról beszélünk.

Megtakarítás és befektetés

A megtakarítás gyakran a befektetés rokonjelentéseként van számon tartva, ami érthető abból a szempontból, ha az elmosódó határokat vesszük figyelembe e két pénzügyi fogalom esetében. Azonban a különbség ott érhető tetten, hogy míg a megtakarítás a jövedelem egy bizonyos részének félretételét foglalja magában, addig a befektetés esetében egyértelműen – a részvények, kötvények, bankbetétek, ingatlanvásárlás, értéktárgy stb. általi – pénzgyarapítás a célkitűzés. A befektetést (általában) megelőzi a megtakarítási szakaszt – kivéve akkor, ha a befektető hitelből tervezi megvalósítani a befektetését. Egy másik különbség e két pénzügyi fogalom között nem más, mint a kockázat. A megtakarítás esetében az értékállóság a cél (például a minimális kockázattal járó bankbetétek pénzügyi eszköze esetében), a befektetés azonban magával hoz néminemű kockázatot (például a részvényvásárlások során).

A megtakarítás formái, lehetőségei

A megtakarítás tekintetében a gyakoriság kérdése is fókuszba kerül, így beszélhetünk rendszeres és alkalmimegtakarításról. A rendszeres megtakarítás egy tudatos vagyongyarapító döntést feltételez az egyén részéről – ebbe a kategóriába sorolhatók a hosszú lejáratú értékpapírok, élet- és nyugdíjbiztosítások. Az alkalmi megtakarítás mögött nem feltétlenül érhető tetten a tudatos pénzgyarapítás célkitűzése (ennél a pontnál szinte spontán meghozott döntésről beszélhetünk, ahol általában a rövid lejáratú, gyors hozzáférésű bankbetétek kerülnek fókuszba).

Megtakarítás: (kis és nagy) lépések a pénzügyi biztonság felé

A befektetés és megtakarítás témakörök tekintetében gyakran bevillanhat az a gyermekkori estéken olvasott mese, melyben a párna alá helyezett aranytallér reggelre „megfialt”. A modernkori pénzintézetek már lehetőséget kínálnak arra, hogy mindez álomból valósággá formálódhasson, ámbár a legtöbb esetben a mesei alapok figyelmen kívül hagyásával. Akik a több nap, mint kolbász (reális) perspektívából hajlamosak szemlélni a világot, nagyobb eséllyel válnak a megtakarítás elszánt híveivé, hiszen meg vannak győződve arról, hogy a pénzmegtakarítás létfontosságúnak tekinthető. Főként azok, akik az egyszer hopp, máskor koppélettapasztalatból már több ízben is leginkább a kopp határvidékére keveredtek, lassan megtanulják a pénzügyi feszültségeket tudatos pénzbeosztással, adósságelkerüléssel, megtakarítással, befektetéssel, öngondoskodással oldani.

Miért fontos a megtakarítás?

 1. Megtakarítás = mentőövként szolgál a financiális vészhelyzetek közepette

Az időben és megfontoltan kezelt pénzügyi megtakarítás értékét és előnyét egy felhősebb anyagi időszak beköszöntekor tapasztalhatjuk meg. Ilyenkor érezhetjük és élvezhetjük szorgalmunk anyagiakban is kifizetődő gyümölcsét, hiszen segítségével megóvhatjuk magunkat és családunkat a hitelkártya-használattól, a magas kamatozású kölcsönök felvételétől, illetve az évekig gyűjtögetett értékeink, vagyontárgyaink elárverezésétől.

 1. Megtakarítás = gyermekeink jövőjének megalapozása (oktatás, karrier, képzés, pénzügyi stabilitás stb.)

Minden szülő arról álmodozik, hogy gyermekei biztonságos, jól megalapozott, sikeres, pénzügyileg stabil jövőt tudhassanak magukénak. A folyamat előkészítési fázisa a színvonalas oktatásnál kezdődik és tetőzik, melynek azonban ára, költségei vannak. Az oktatással és jövőmegalapozással egybefonódva járó pénzügyi kihívásoknak leginkább korai és tudatos tervezéssel, valamint hosszabb idejű (akár kis összegű), rendszeres megtakarítással tudunk válaszolni.

 1. Megtakarítás = értékes termékek vásárlása

Minden háztartásban szükség van arra, hogy időnként lecseréljük/kicseréljük az avítt és megrongálódott eszközöket, berendezési tárgyakat, és újabb, minőségibb, korszerűbb példányokra váltsuk azokat. A korszerűbb címke nem korlátozódik kizárólag a tetszetős dizájnra, hanem bizonyos termékek esetében az energiahatékonysággal is egybemosódik (lásd példaképpen hűtőszekrény, mosógép, mosogatógép, klímaberendezés, napelemek stb.) Érdemes tehát időt és energiát invesztálnunk a hosszabb távú megtakarításba, hiszen így értékesebb és tartósabb berendezésekkel gazdagíthatjuk háztartásunkat.

 1. Megtakarítás = késleltetett jutalom

A pénzzel való hosszabb idejű takarékoskodás felér egy végkifejletbeli jól megérdemelt ínyencfalattal. Minderről a De Posada és Singer szerzőpáros széles körben ismert Késleltetett jutalom – Ne edd meg rögtön a pillecukrot című sikerkönyvében olvashattunk. Sokszor szeretnénk bepillantást nyerni egy-egy sikerember kívülről fényűzőnek tetsző életébe, és ellesni tőlük néhány hatékonynak bizonyuló gyakorlati technikát. A szerzőpáros szerint az egyik ilyen „sikerrecept” éppen a jutalomhárítás, amikor készek vagyunk tovább nyújtóztatni a jutalomfalat elfogyasztását. Nincs ez másként a hosszabb idejű megtakarítás ügyével sem, mely esetben mi is a híres pillecukor-teszt gyermekeihez hasonlóan vállaszút elé kerülünk. El kell döntenünk, hogy azonnal elfogyasztjuk az elénk tárt pillecukrot, vagy hajlandók vagyunk még „negyed órát” várni, és akkor már nem egy, hanem két pillecukrot majszolhatunk el. A türelem, a kitartás, az azonnali cselekvés vágyának céltudatos megfékezése nagyobb örömmel és sikerélménnyel tölthet el bennünket.

 1. Megtakarítás = vagyonépítés és pénzügyileg kiszámíthatóbb jövő(kép)

Szinte lehetetlen, hogy ne találjuk szembe magunkat itt-ott azzal a széles körben elterjedt és vitathatatlan kijelentéssel, mely szerint: az élet folyamatos változások és kihívások sorozata. Sokan éltünk már meg bizonytalan, kilátástalannak tetsző élethelyzeteket, amikor a színvonalas élet elérhetetlen távolságokban rejtőzött. Ilyen emberpróbáló szituációkból kilábalva látnak napvilágot a pénzügyi tudatossággal, költségtervezéssel kapcsolatos fogadalmaink. A megtakarítás az egyik leghathatékonyabb megoldás arra, hogy elkerülhessük vagy kivédhessük az életünkbe sodródó pénzügyi kihívásokat.

Megjegyzés: a cikk kizárólag tájékoztató és általános jellegű.